Komendy:  /case add - dodaje nową skrzynkę  /case remove - usuwa skrzynkę  /case edit- edytuje zawartość skrzyni  /case give - daje nam określoną liczbę kluczy i skrzyń  /case list - lista skrzyń w gui  /case stats - statystyki gracza  /case open - otwiera skrzynie Funkcje:  - Tworzenie nowych skrzynek i edycja jej zawartości  - Dwa rodzaje skrzyń, skrzynie wymagające klucza i niewymagające  - Dodawanie wieloczłonowych nazw skrzyń, zamiast s