command /Hastesprawdz:     trigger:         if player has haste of 1:             send "Posiadasz Haste 1!"         if player has haste of 2:             send "Posioadasz Haste 2!"   Dziala?