Witajcie! Każdy na pewno wie, że da się zarządzać plikami YAML za pomocą WildSkript. Jednak wielu ludzi nie wie, że można to zrobić w SkQuery. Poradnik ten, będzie krótki, podzielę go na 2 części: Zapisywanie i usuwanie Odczytywanie Zaczynamy! ZAPISYWANIE I USUWANIE: 1) Pojedyncza wartość: Kod wygląda tak: set yaml value "nazwa" from file "plik.yml" to "wartosc" Sk sam stworzy dany plik, jednak stanie się to w folderze scripts. A co jeś