Skocz do zawartości

xTea_199

Użytkownik
 • Ilość zawartości

  109
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez xTea_199

 1. Mam oto taki kod: 

   

  	@Override
  	public void onEnable(){
  		Bukkit.getServer().getPluginManager().registerEvents(this , this);
  	}
  	
  	@EventHandler
  	public void onExplode(EntityExplodeEvent e){
  		Settings ss = Settings.getInstance();
  		Region region = RegionUtils.getAt(e.getLocation());
  		if (region == null){
  			return;
  		}
  		Guild g = region.getGuild();
  		if (g == null || g.getName() == null){
  			return;
  		}
  		if (g != null) {
  			List<Location> s = sphere(e.getLocation(), 5, 5, false, true, 0);
  			Map ExplodeMaterials = ss.explodeMaterials;
  			for (final Location loc : s) {
  				Material mat = loc.getBlock().getType();
  				if (ExplodeMaterials.containsKey(mat)) {
  					if(mat.equals(Material.WATER)){
  						loc.getBlock().setType(Material.AIR);
  					}
  					else{ loc.getBlock().breakNaturally();
  					}
  				}
  				if (mat.equals(Material.JUKEBOX)) {
  					Bukkit.getScheduler().runTaskLater(new Main(), new Runnable(){
  						public void run(){
  							loc.getBlock().setType(Material.JUKEBOX);
  						}
  					}, 1L);
  				}
  			}
  			g.setBuild(System.currentTimeMillis() + Settings.getInstance().regionExplode * 1000L);
  		  for (User user : g.getMembers()){
  		   Player player = Bukkit.getPlayer(user.getName());
  		   if (player != null) {
  		    player.sendMessage(Messages.getInstance().getMessage("regionExplode")
  		     .replace("{TIME}", Integer.toString(Settings.getInstance().regionExplode)));
  		   }
  		  }
  		}
  	}
  	
  	public static List<Location> sphere(Location loc, int radius, int height, boolean hollow, boolean sphere, int plusY){
  		List circleblocks = new ArrayList();
  		int cx = loc.getBlockX();
  		int cy = loc.getBlockY();
  		int cz = loc.getBlockZ();
  		for (int x = cx - radius; x <= cx + radius; x++) {
  			for (int z = cz - radius; z <= cz + radius; z++) {
  				for (int y = sphere ? cy - radius : cy; y < (sphere ? cy + radius : cy + height); y++) {
  					double dist = (cx - x) * (cx - x) + (cz - z) * (cz - z) + (sphere ? (cy - y) * (cy - y) : 0);
  					if ((dist < radius * radius) && ((!hollow) || (dist >= (radius - 1) * (radius - 1)))) {
  						Location l = new Location(loc.getWorld(), x, y + plusY, z);
  						circleblocks.add(l);
  					}
  				}
  			}
  		}
  		return circleblocks;
  		}

   

   

  ale oczywiście nie działa tylko to co chcę :(

  Material mat = loc.getBlock().getType();
  				if (ExplodeMaterials.containsKey(mat)) {
  					if(mat.equals(Material.WATER)){
  						loc.getBlock().setType(Material.AIR);
  					}
  					else{ loc.getBlock().breakNaturally();
  					}
  				}
  				if (mat.equals(Material.JUKEBOX)) {
  					Bukkit.getScheduler().runTaskLater(new Main(), new Runnable(){
  						public void run(){
  							loc.getBlock().setType(Material.JUKEBOX);
  						}
  					}, 1L);
  				}

   

  Pomoże ktoś to naprawić?

 2. Mam takie coś 

   

  @EventHandler
      public void onCraft(PrepareItemCraftEvent e)
      {
        if (e.getInventory().getType().equals(InventoryType.WORKBENCH)) {
          if (e.getInventory().getResult().getType().equals(Material.EMERALD_ORE)) {
                if (e.getInventory().getItem(1).getAmount() == 64) {
                  if (e.getInventory().getItem(2).getAmount() == 64) {
                    if (e.getInventory().getItem(3).getAmount() == 64) {
                      if (e.getInventory().getItem(4).getAmount() == 64) {
                        if (e.getInventory().getItem(5).getAmount() == 64) {
                          if (e.getInventory().getItem(6).getAmount() == 64) {
                            if (e.getInventory().getItem(7).getAmount() == 64) {
                              if (e.getInventory().getItem(8).getAmount() == 64) {
                                if (e.getInventory().getItem(9).getAmount() == 64) {
                                  return;
                                }
                              }
                            }
                          }
                        }
                      }
                    }
                  }
                }
                e.getInventory().setResult(
                  new ItemStack(Material.AIR, 0));
              }
            }
        }    

   

  @Override
      public void onEnable(){
          Bukkit.addRecipe(new ShapedRecipe(new ItemStack(c1)).shape(new String[] { "sss", "sss", "sss" }).setIngredient('s', Material.COBBLESTONE));

  }

   

  i to działa na zasadzie że jeżeli w craftingu jest w każdym slocie x64 cobbla to jak craftuje to zabiera po 1 z każdego :(

 3. Mam oto taki kod:

   

  int is = e.getPlayer().getItemInHand().getDurability() + 1;
  				e.getPlayer().getItemInHand().setDurability((short) is);
  				e.getPlayer().updateInventory();
  				if(e.getPlayer().getItemInHand().getDurability() < 1){
  					e.getPlayer().getItemInHand().setType(null);
  					e.getPlayer().sendMessage("sa");
  				}

  Zrobiłem tak ponieważ po e.setcanc... nie zadaje obrażeń do przedmiotu, i to oczywiście nie działa, proszę po pomoc

 4. mam taki kod

  @EventHandler
  	public void onPostaw(BlockPlaceEvent e){
  		if(e.getBlock().getType() == Material.ENDER_STONE){
  			if(e.isCancelled()){
  				e.getPlayer().sendMessage("xd");
  			}else{
  				e.getPlayer().sendMessage("xds");
  			}
  		}
  	}

  ale gdy postawie ender_stone na spawnie to p[isze xds a jeżeli postawie poza spawnem to tak samo pomocy !!!

 5. zrobiłem takie coś że po kliknięciu w stone w inventory BEACONA canceluje event ale to nie działa.. :( 

  @EventHandler
      public static void onInvClick(InventoryClickEvent e){
          Inventory inve = e.getInventory();
          final Player p = (Player) e.getWhoClicked();
          if(inve == null){ return; } if(inve !=null){ if(!inve.getName().equals(inve.getTitle())){ return; } if (e.getCurrentItem() == null){ return; } else{ if(e.getCurrentItem().getItemMeta() == null){ return; } } }
              if(inve.getType().equals(InventoryType.BEACON)){
                  ItemStack item = e.getCurrentItem();
                  ItemMeta meta = item.getItemMeta();
                  if(e.getWhoClicked() instanceof Player){
                      if(e.getCurrentItem().getItemMeta() == null){
                      }
                      if (e.getCurrentItem().getItemMeta().getDisplayName() == null){            
                      return;
                      }
                      if (!(e.getCurrentItem().getItemMeta().getDisplayName() == null)){    
                      }
                      if(e.getCurrentItem().getItemMeta().getDisplayName().equals(Material.STONE)){
                          e.setCancelled(true);
                      }
                  }
              }
      }

   

   

×
×
 • Dodaj nową pozycję...